Mikromat kibernetikai építőkészlet

Mikromat kibernetikai építőkészlet

A Mikromat kibernetikai építőkészletet Kovács Mihály (1916-2006) piarista szerzetes, a budapesti Piarista Gimnázium tanára vezetésével fejlesztették. Az építőkészlet prototípusát Woynarovich Ferenc gimnáziumi tanuló készítette 1966-ban. A prototípust Tücsöknek nevezte el.

A Mikromat építőkészlet a Piarista Gimnázium legendás kibernetikai szakkörének alkotásai közé tartozik. A szakkört a modern magyar számítástechnika születésével egy időben, az 1958-59-es tanévben hirdette meg Kovács Mihály, akit ezért az első magyar középiskolai informatikatanárként tisztelünk.

A szakkör által fejlesztett kibernetikai játékok, számoló- és logikai eszközök közül a Mikromat építőkészlet és a Didaktomat feleltetőgép került gyártásba. A Mikromat gyártója a Budai Járási Háziipari Szövetkezet volt. 1967-től a hetvenes évek elejéig megtalálható volt a játékboltok, tanszerboltok és a Keravill kínálatában. Több ezer magyar fiatal a Mikromat révén ismerte meg a kibernetika alapvetéseit. A készlethez Gyakorlati út a kibernetikához címmel oktatókönyv tartozott, melyet Kovács Mihály írt.

A Mikromatot a kanadai Minivac-601 számítógépmodell megvizsgálása után tervezték, azt részben leegyszerűsítve, részben továbbfejlesztve. Újdonság volt, hogy a készletet nyomtatott áramköri lapon (NYÁK) valósították meg. A készlet 4.5 Voltos telepről működik. A készleten négy darab jelfogó található. A kijelzők zseblámpaizzók. A Mikromat huzalokkal programozható, a kapcsolások így állíthatóak össze rajta.

A Mikromat eredeti kartondobozán egy fiú látható, aki a készlettel játszik - a háttérben pedig egy kibernetikus, aki az URAL-2 számítógép előtt ül.

Hargitai Henrik, az ELTE BTK oktatója és Képes Gábor, az ELTE BTK hallgatója 2000-ben keresték fel Kovács Mihály piarista szerzetest, az első magyar középiskolai informatikatanárt. A mintegy húszperces amatőr felvétel egy Képes Gábor által írt cikk háttéranyagaként készült. Ebből az amatőr felvételből készült ez a rövid összeállítás, amelyet a Piarista Rend Magyar Tartománya és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Jövőbelátó piaristák című emlékkiállítás megnyitóján, 2016. május 24-én mutattunk be. A kiállítás a 120 éve született Öveges Józsefnek és a 100 éve született Kovács Mihálynak állított emléket a budapesti Piarista Gimnázium épületében:

A Mikromatról Woynarovich Ferenc tartott előadást az NJSZT ITF konferenciáján, 2011-ben:

 

A Farkas, kecske, káposzta, gazda játék megvalósítása. Vid Gábor sorozata a MIKROMAT építőkészlet nyomán:

Letölthető melléklet: Gyakorlati út a kibernetikához – Kovács Mihály jogutódja, a Piarista Rend Magyar Tartománya engedélyével (pdf)

Forrás: http://mandarchiv.hu/cikk/5163/Feleltetogep_Mueger_es_Tucsok__Kovacs_Mihaly_100_eve

Kovács Mihályról és a kibernetika szakköről az ITF Adattárban:

Kovács Mihály - ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum

Piarista Gimnázium - ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum