A hazai informatika nagyjai

Dán Klára

Jánosi Marcell

Jedlik Ányos

Juhász István

Kalmár László

Kempelen Farkas

Klatsmányi Árpád

Kovács Mihály

Kozma László

Nemes Tihamér

Péter Rózsa

Tarján Rezső