A hazai informatika nagyjai

Dán Klára
Jánosi Marcell
Jedlik Ányos
Juhász István
Kalmár László
Kempelen Farkas
Klatsmányi Árpád
Kovács Mihály
Kozma László
Nemes Tihamér
Péter Rózsa
Tarján Rezső