A hazai informatika nagyjai

János Marcell
Jedlik Ányos
Juhász István
Kempelen Farkas
Klatsmányi Árpád
Kalmár László
Kovács Mihály
Kozma László
Nemes Tihamér
Tarján Rezső